آمار
دوره آمادگی آزمون آیلتس

دوره آمادگی آزمون آیلتس

دوره فشرده آمادگی آزمون آیلتس در سه ماه

دوره از پایه تا آیلتس

دوره از پایه تا آیلتس

دوره ویژه آموزش زبان انگلیسی از پایه تا آمادگی آزمون آیلتس در ۱۸ ماه

دوره فشرده از پایه تا آمادگی آزمون آیلتس

دوره فشرده از پایه تا آمادگی آزمون آیلتس

دوره فشرده آموزش زبان انگلیسی از پایه تا آمادگی آزمون آیلتس در ۱۲ ماه

معرفی مدرسه آیلتس ایران

 

مدرسه آیلتس ایران

مدرسه آیلتس ایران مرکز آموزش تخصصی آمادگی آیلتس

 مرکز تخصصی آموزش زبان انگلیسی و برگزاری دوره های آموزشی آمادگی آزمون آیلتس (IELTS)

و دیگر آزمون های بین المللی و داخلی زبان انگلیسی 

مدرسه آیلتس ایران ، بر اساس نظر کارشناسان در حوزه آموزش زبان انگلیسی ، دوره های خاص و هدفمند آمادگی آزمون آیلتس (IELTS)  و همچنین دوره های آموزش زبان انگلیسی از پایه تا سطح پیشرفته در مدت زمان کوتاه را تدوین نموده و کلیه دوره های مرکز با استفاده از منابع مورد تایید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی زبان در داخل و خارج از کشور و همکاری آموزشی اساتید برتر و مورد تایید برگزار می گرد.

جهت اطلاع از دوره یک ساله انگلیسی از پایه تا آیلتس(۳۶۰ ساعت) بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوره یک ساله انگلیسی از پایه تا آیلتس 

 

اطلاعیه دوره ها